سوابق حرفه ای و استاد حسن قراگوزلو

  • شروع فعالیت حرفه ای از سال 1379
  • مربی بین المللی اسکیت سرعت و پایه
  • دارای حکم قهرمانی کشور در رشته های اسکیت سرعت و هاکی

ویژگی های آکادمی اسکیت قراگوزلو

  • مشاور، اساستعدادیابی و تعیین سطح قبل از ثبت نام 
  • همکاری با تیم مربیان مجرب با مدارک بین المللی فدراسیون بهرع مندی از 7 پیست اسکیت اختصاصی سر پوشیده و رو باز در سراسر شهر تهران
  • عرضه کفش اسکیت و تجهیزات جانبی استاندارد اعم از کلاه، مچ بند و زانو بند با قیمت مناسب

دوره های آموزشی آکادمی اسکیت قرا گوزلو

افتخارات ما